Kammiovuori-43 Marinella Himari salpausselka s
Kelvenneenlampi_Päijänne kp_JohannesSipponen_epäkaupallinen käyttö s
Rokua_Geopark-Rokua-metsä Henri Luoma s
Isojoki_Spitaalijärvi_Mia_Perkiö lauhanvuori s
1_RokuaGeopark_Oulujärvi. Harri Tarvainen s
RUUHONSAARET saimaa
Lauhanvuori_kesä_kivijata_Sannamari Ratilainen-3 Metsähallitus
Lappajärvi_Lakeaharjun_näkötornista1 kraatterijarvi
Arpaisten_harju_Soini kraatterijarvi
Aerial view of fishing boat with couple in blue summer lake in F

Suomen 

Geopark-alueet

Geoparkit kertovat tarinaa ainutlaatuisen planeettamme kehityksestä. Muinaiset vuorijonot, trooppiset hiekkarannat, meteoriittikraatterit, kilometrien paksuiset mannerjäätiköt ja valtavat maisemaa muokanneet sulamisvesivirrat ovat väläyksiä jopa 3,5 miljardin vuoden mittaisesta tarinasta, jonka aikana kotimaamme sai nykyiset kasvonsa. Järvet, kalliot, harjut, suot ja metsät sekä toisaalta kylät, kaupungit ja avarat peltomaisemat kätkevät sisäänsä merkkejä menneistä mullistuksista ja suurista muutoksista, kokonaisista maailmoista, joita ei enää ole olemassa - paitsi pieninä murusina maankamarassa, niminä kartalla tai tarinoina kansanperinteessä. Geoparkeissa nämä piilotetut tarinat tulevat näkyviksi, tavallinen muuttuu eksoottiseksi ja tuntematon tutuksi. Tule ja löydä maisemaan kätketyt tarinat - tervetuloa Geoparkiin!

Tutustu Suomen Geopark-alueisiin

Kraatterijärvi Geopark

Kraatterijärvi Geopark

Kraatterijärvi on luonnon oma mestariteos, joka syntyi maahan kosmisella voimalla iskeytyneen meteoriitin seurauksena miljoonia vuosia sitten. 

Lue lisää

Lauhanvuori-Hämeengas UNESCO Global Geopark s

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark

Jylhästä vuoristoseudusta on kahden miljardin vuoden aikana muovautunut soiden, metsien, jokilaaksojen ja harjujen rytmittämä maisema. 

Lue lisää

Rokua UNESCO Global Geopark s

Rokua UNESCO Global Geopark

Jääkauden rikasta perintöä huokuva Rokua Geopark ihastuttaa monipuolisilla luonnonvoimien muovaamilla maastoillaan ympäri vuoden. 

Lue lisää

Saimaa GP.Lietvesi (5)

Saimaa UNESCO Global Geopark

Aavoja järvenselkiä, sokkeloista saaristoa, kirkasta vettä, pitkiä hiekkarantoja sekä vanhaa jääkauden muovaamaa kalliota. 

Lue lisää

Pulkkilanharju Salpausselkä Geopark

Salpausselkä UNESCO Global Geopark

Mahtavat Salpausselät, niihin liittyvät harjut ja alueen sadat järvet kertovat veden muovaaman maiseman tarinaa.

Lue lisää

Mikä on Geopark?

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, jolla sijaitsee kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Geoparkit kertovat maapallon tarinaa alueensa geologian, elollisen luonnon sekä maisemien ja kulttuuriperinnön kautta. Alueen luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan edistäminen ovat Geoparkien keskeisiä tavoitteita. Geopark-alue voi hakemuksesta saada UNESCO Global Geopark -statuksen. Maailmanlaajuisen verkoston muodostavia UNESCO Global Geopark -alueita on tällä hetkellä 48 maassa yhteensä 195. Suomessa virallisen UGGp-statuksen on saanut neljä aluetta.

Lue lisää

Lauhanvuori_kesä_kivijata_Sannamari Ratilainen-3 Metsähallitus

Geopark-verkosto

Jokainen UNESCO Global Geopark on osa kansainvälistä Geopark-verkostoa. Verkoston avulla geoparkit, niiden ainutlaatuiset kohteet ja paikalliset palvelut saavat kansainvälistä näkyvyyttä. Lisäksi geopark-verkostossa voidaan jakaa kehitysideoita ja tehdä yhteistyötä verkoston jäsenten välillä.

Lue lisää

GF verkosto Kati Komulainen

Suomen Geopark-toimikunta

Suomen kansallinen Geopark-toimikunta on perustettu maaliskuussa 2013 UNESCOn suositusten mukaisesti. Toimikunta antaa ohjausta ja tukea suomalaisille Geopark-statusta hakeville alueille, toimii hakuprosesseissa asiantuntijana Suomen UNESCO-toimikunnalle ja edistää tiedonvälitystä suomalaisten Geoparkien, niiden sidosryhmien ja kansainvälisten verkostojen välillä. Lisäksi toimikunta valitsee vuosittain edustajan Kansainvälisen Geopark-verkoston neuvoa-antavaan komiteaan. Toimikunnan muodostavat suomalaisten UNESCO Global Geoparkien edustajat sekä Ympäristöministeriön, Geologian tutkimuskeskuksen, Metsähallituksen, Business Finlandin ja Suomalaisen tiedeakatemian edustajat. Kokouksiin voi osallistua tarkkailijana myös Suomen UNESCO-toimikunnan edustaja. Toimikunnan työskentelystä voi kysyä lisätietoja suomalaisten UNESCO Global Geopark -alueiden toiminnanjohtajilta tai Suomen UNESCO-toimikunnalta.

Geopark toimikunta Laura Koivumaki

Sivusto tuotettu Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeessa. Lisätietoja hankkeesta.